Een team rondom u voor een betere zorg

Ergotherapeuten

Als ergotherapeuten, verbonden aan de groepspraktijk Blom te Heverlee, trachten we de de autonomie van de cliënt te bevorden zodat hij/zij een zo kwalitatief mogelijk leven kan leiden.

En dit op vlak van hun:

  • Leer situatie vb. hulp bij ontwikkelings- of leerstoornissen
  • Leefsituatie vb. huisaanpassingen
  • Werksituatie vb. arbeid aanpassingen
  • Ontspanning situatie vb. zinvolle dagbesteding vinden

Waarbij de ergotherapeut aan de hand van activiteiten/handelingen tracht het functioneren terug te winnen, te verbeteren en/of het in stand te houden.

Dit kan zowel door een afspraak te maken in de groepspraktijk in Heverlee en/of door een huisbezoek, en dit voor cliënten wonende in Leuven en omstreken.

Wie is wie

Member Image

Nele Demonie

Ergotherapeut

FAQ

(Vlaamse Ergotherapeuten Verbond)

- Eerste intake gesprek : 50 euro voor een uur

- behandeling sessie: 25 euro voor een half uur

- adviserende sessie: 50 euro per uur

- Evaluerend gesprek: 25 euro per half uur

Voor ergotherapeutische verstrekkingen zijn er geen terugbetalingen mogelijk, enkel in het geval u een volledig programma gevolgd hebt of op het punt staat te volgen voor een locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum.