We zijn binnen groepspraktijk Blom nog op zoek naar een psycholoog, een huisarts, een logopedist(e), een podoloog, een psychiater, ... Spreekt onze multidisciplinaire en coöperatieve manier van werken jou aan, neem dan zeker contact met ons op! 

Ook spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Heeft u een interessante (sub-)discipline die we nog missen in ons team of een interessant idee voor onze groepspraktijk? Laat het ons dan weten!
U mag deze spontane sollicitatie richten naar groepspraktijkblom@gmail.com.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd via het telesecretariaat op 016 23 79 15. Gelieve indien mogelijk het huisbezoek vóór 11u aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Wij willen je motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Wij komen enkel op huisbezoek binnen een straal van 20 min. fietsafstand rondom de praktijk.

’s Avonds en ‘s nachts van 19u tot 8u kan u de huisarts van wacht bereiken via 1733.

Tijdens het weekend en op brug- en feestdagen is de huisartsenpraktijk gesloten. Voor een dringend medisch probleem kan u beroep doen op de huisarts van wacht in de wachtpost, Justus Lipsiusstraat 36, 3000 Leuven. Doorlopend open zonder afspraak van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u en op brug- en feestdagen vanaf 19u de avond voordien tot de volgende ochtend 8u. Telefonisch bereikbaar via 1733.

Er is parking voorzien onder het MCH : Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.
Meer info op www.w8post.be

Wij hebben voorlopig geen afspraken voor vertegenwoordigers voorzien. Gelieve GEEN afspraak te boeken op de gewone consultaties. U mag altijd informatie/staaltjes doorsturen via de post of via ons e-mail adres.

We werken uitsluitend op afspraak, om lange wachttijden te vermijden. Er wordt 20 min per patiënt voorzien.
Uiteraard kan je niet voorzien wanneer je ziek wordt: bij dringende problemen kan je ons steeds dezelfde dag nog contacteren voor een afspraak via het telesecretariaat op 016 23 79 15.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat je:
- Indien je een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren.
- Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat je andere mensen langer wachten. Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.
Voor adviezen of resultaten kan je op werkdagen van 9u tot 9.20u en van 14u tot 14.20u bij ons terecht tijdens het telefonisch belmoment op 016 23 79 15. Tijdens dit belmoment kunnen we dan even tijd voor je vrijmaken. Het telefonisch belmoment wordt uitgevoerd door de arts die daarna consultatie heeft. Wie wanneer consultatie heeft, kan je opzoeken in de online afspraken agenda.
Voor uitgebreid advies kan je beter een afspraak maken.
Kom je tijdens het belmoment op het antwoord apparaat terecht spreek dan je naam en telefoonnummer duidelijk in, dan bellen we je zo snel mogelijk terug. Dit kan zijn tijdens de consultatie als we even tijd vinden of pas nadien. Het is belangrijk om ons zo te wijzen op het bespreken van binnengekomen resultaten aangezien je uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid draagt voor je gezondheid.
Belangrijk: bel je voor een dringend huisbezoek of een dringende afspraak voor diezelfde dag, bel dan best even voor of na het belmoment naar het telesecretariaat!

Alle huisartsen binnen groepspraktijk Blom zijn geconventioneerd. Dat wil zeggen dat de officiële tarieven zoals vastgelegd in het akkoord tussen artsen en ziekenfondsen worden toegepast. Het grootste deel van het bedrag wordt door het ziekenfonds terugbetaald. Het stuk dat je zelf betaalt, is het "remgeld".

Voor een afspraak voor 18u betaalt u 27 euro.

Voor een afspraak na 18u betaalt u 31 euro.

Er zijn technische handelingen waarvoor een meerkost wordt aangerekend.

Voor een huisbezoek betaalt u 39,5 euro.

Indien verplicht of indien gewenst en mogelijk passen wij de derde betalers regeling toe waardoor sommige patiënten enkel het remgeld betalen.

Bij alle huisartsen kan u betalen met bancontact.

Wat zijn de voordelen?

• Al uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan uw medische toestand beter opgevolgd worden.

• Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt.

• Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger.

• Naast acute en chronische zorg, zal uw arts ook de preventieve aspecten van uw gezondheid

bewaken (vaccinaties, uitstrijkjes, bloedonderzoek, ...).

• U krijgt 30% extra terugbetaald door uw ziekenfonds voor een raadpleging bij uw huisarts.

• De toelage voor een avondconsultatie (na 18u) wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Wat moet U doen?

De eerste raadpleging van elk kalenderjaar, zal uw arts aanbieden uw GMD te openen of te vernieuwen. Een GMD blijft 1 jaar geldig. Om uw GMD niet te laten vervallen, is het best dat u uw GMD elk kalenderjaar vernieuwt.

Hoe zit het met groepspraktijken?

Groepspraktijk Blom staat officieel geregistreerd als groepspraktijk. Dit wil zeggen dat elk ziekenfonds weet dat Dr Spaey,Dr Mannaerts en Dr Wesemael deel uitmaken van dezelfde praktijk. Bijgevolg zal U bij alle artsen van dezelfde voordelen kunnen genieten. Indien u uw GMD opent bij de ene arts, gelden dezelfde voordelen dus wanneer u op consultatie komt bij de andere arts.

Vanaf juli 2016 zullen wij uw GMD elektronisch verlengen via uw ziekenfonds. U hoeft geen extra som of klevertje meer te voorzien. Wij vragen u wel uw identiteitskaart mee te brengen tijdens elke consultatie.

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

Voor het invullen van allerhande attesten maak je best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Er worden enkel attesten opgesteld die stroken met de waarheid.

Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Hebt u zelf een afspraak online geboekt, dan kan u deze annuleren tot 24u voor de afspraak. Wenst u deze afspraak later te annuleren kan u contact opnemen met ons telesecretariaat op 016 23 79 15.

E-health

In de gezondheidszorg is het van cruciaal belang dat artsen en andere zorgverleners (huisartsen, ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, enzovoort) toegang hebben tot de juiste patiëntinformatie.

Om dit op een meer geoptimaliseerde en gestructureerde manier te doen, is een elektronische uitwisseling ideaal. De federale overheid is daarom, samen met de zorgsector, een project gestart om het elektronische patiëntendossier nog meer uit te bouwen. Dit grootschalig project kreeg de naam Ehealth.

Mijngezondheid

Mijngezondheid is een online portaal van de federale overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

*medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen (oa. wat op Vitalink staat, zie hieronder);

*informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);

*informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende lotgenoten verenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen

*betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid via Gezondheid & Wetenschap.

Vitalink

Ook de Vlaamse overheid wil het mogelijk maken om zorg- en welzijnsgegevens veilig te delen via elektronische weg. Zij ontwikkelden hiervoor het digitale platform genaamd Vitalink.

Daarop kun u nu al uw vaccinatieschema en binnenkort ook uw medicatieschema terugvinden.

Meer uitleg hierover vind u via www.vitalink.be en via www.patientconsent.be (bij deze laatste wordt uitgelegd hoe je uw elektronische toestemming geeft, of misschien gemakkelijker via dit filmpje).

Zorgteam

Een patiënt wordt thuis vaak bijgestaan door verschillende zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.
Samen vormen zij het zorgteam van de patiënt. Het is belangrijk dat het ziekenhuis bij opname en ontslag dit zorgteam kent.

Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over de zorgverlener van de patiënt en zijn thuissituatie:

-wie is de huisarts,

-wie is de contactpersoon in geval van nood,

-wie is zijn huisapotheker, ...

Het formulier is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.
​Druk het hier af.

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 48 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Afspraken die binnen de 48 uur worden geannuleerd zullen aangerekend worden als volgt: 50% bij annulatie 48u- 24u; 100% bij annulatie 24u- 0u.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Om aan iedereen een zo goed mogelijke behandeling te kunnen garanderen, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Om deze reden vragen wij u om minstens 48u op voorhand uw afspraak te annuleren. Wanneer dit niet gebeurd zijn wij genoodzaakt hiervoor een boete aan te rekenen.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Om aan iedereen een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, verkiezen wij ervoor om ook huisbezoeken te doen. We proberen deze zoveel mogelijk te beperken tot het hoogst noodzakelijke.

Voor meer info kan u mij steeds bereiken op 0485 93 13 03.

(Vlaamse Ergotherapeuten Verbond)

- Eerste intake gesprek : 50 euro voor een uur

- behandeling sessie: 25 euro voor een half uur

- adviserende sessie: 50 euro per uur

- Evaluerend gesprek: 25 euro per half uur

Voor ergotherapeutische verstrekkingen zijn er geen terugbetalingen mogelijk, enkel in het geval u een volledig programma gevolgd hebt of op het punt staat te volgen voor een locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum.

Indien u zich niet tot de praktijkruimte kunt begeven, is er de mogelijkheid tot een huisbezoek. Neem hiervoor contact op met uw psycholoog.

Je kan psychotherapie volgen zowel individueel, als koppel of als gezin. 

Voor een sessie individuele psychotherapie betaal je 55 Euro en deze duurt 50 minuten.
Voor een sessie koppel of gezinspsychotherapie betaal je 70 Euro en deze duurt 1u15 minuten.

Een terugbetaling voor psychotherapie wordt momenteel nog niet door de ziekteverzekering gedekt. Wel bieden de afzonderlijke ziekenfondsen een beperkte terugbetaling.

Je kan via deze link een overzicht vinden van de terugbetalingen die elk ziekenfonds voorziet.

Elke psycholoog bij groepspraktijk Blom is wettelijk erkend en heeft een gespecialiseerde therapieopleiding genoten, of is hiermee bezig.

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 48 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Afspraken die binnen de 48 uur worden geannuleerd zullen aangerekend worden als volgt: 50% bij annulatie 48u- 24u; 100% bij annulatie 24u- 0u.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Sinds februari 2018 ben ik gedeconventioneerd als kinesitherapeute. Ik volg de tarieven vooropgesteld door de beroepsvereniging AXXON:

Eerste behandelingssessie bedraagt €30

Resterende sessies bedragen €25,5

Huisbezoek €27,5

Voor WIGW-patiënten gelden de tarieven opgelegd door de overheid: 1ste zitting 30€, 2de-5de 24€, 6de-9de 22,63€, nadien 22,26€. 

Ik verkies er voor niet via derdebetalersregeling te werken.

Wachtdienst


Dokter van wacht: Bel 1733!
Weekdagen: van 19u - 8u
Weekends: van vrijdag 19u - maandag 8u
Brug- en feestdagen: avond voordien 19u - ochtend nadien 8u
Weekends en feestdagen ook via www.w8post.be

Noodgevallen


Bij een levensbedreigende situatie bel 112 !

Contactgegevens


Groepspraktijk Blom cvba
Naamsesteenweg 155, 3001 Heverlee
groepspraktijkblom@gmail.com