Een team rondom u voor een betere zorg

FAQ

We werken uitsluitend op afspraak, om lange wachttijden te vermijden. Er wordt 20 min per patiënt voorzien.
Uiteraard kan je niet voorzien wanneer je ziek wordt: bij dringende problemen kan je ons steeds dezelfde dag nog contacteren voor een afspraak via het telesecretariaat op 016 23 79 15.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat je:
- Indien je een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren.
- Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat je andere mensen langer wachten. Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

’s Avonds en ‘s nachts van 19u tot 8u kan u de huisarts van wacht bereiken via 1733.

Tijdens het weekend en op brug- en feestdagen is de huisartsenpraktijk gesloten. Voor een dringend medisch probleem kan u beroep doen op de huisarts van wacht in de wachtpost, Justus Lipsiusstraat 36, 3000 Leuven. Doorlopend open zonder afspraak van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u en op brug- en feestdagen vanaf 19u de avond voordien tot de volgende ochtend 8u. Telefonisch bereikbaar via 1733.

Er is parking voorzien onder het MCH : Maria Theresiastraat 63A, 3000 Leuven.
Meer info op www.w8post.be

Wij hebben voorlopig geen afspraken voor vertegenwoordigers voorzien. Gelieve GEEN afspraak te boeken op de gewone consultaties. U mag altijd informatie/staaltjes doorsturen via de post of via ons e-mail adres.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd via het telesecretariaat op 016 23 79 15. Gelieve indien mogelijk het huisbezoek vóór 11u aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Wij willen je motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Wij komen enkel op huisbezoek binnen een straal van 20 min. fietsafstand rondom de praktijk.

Wat zijn de voordelen?

• Al uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan uw medische toestand beter opgevolgd worden.

• Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt.

• Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger.

• Naast acute en chronische zorg, zal uw arts ook de preventieve aspecten van uw gezondheid

bewaken (vaccinaties, uitstrijkjes, bloedonderzoek, ...).

• U krijgt 30% extra terugbetaald door uw ziekenfonds voor een raadpleging bij uw huisarts.

• De toelage voor een avondconsultatie (na 18u) wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Wat moet U doen?

De eerste raadpleging van elk kalenderjaar, zal uw arts aanbieden uw GMD te openen of te vernieuwen. Een GMD blijft 1 jaar geldig. Om uw GMD niet te laten vervallen, is het best dat u uw GMD elk kalenderjaar vernieuwt.

Hoe zit het met groepspraktijken?

Groepspraktijk Blom staat officieel geregistreerd als groepspraktijk. Dit wil zeggen dat elk ziekenfonds weet dat Dr Spaey,Dr Mannaerts en Dr Wesemael deel uitmaken van dezelfde praktijk. Bijgevolg zal U bij alle artsen van dezelfde voordelen kunnen genieten. Indien u uw GMD opent bij de ene arts, gelden dezelfde voordelen dus wanneer u op consultatie komt bij de andere arts.

Vanaf juli 2016 zullen wij uw GMD elektronisch verlengen via uw ziekenfonds. U hoeft geen extra som of klevertje meer te voorzien. Wij vragen u wel uw identiteitskaart mee te brengen tijdens elke consultatie.

Alle vaste huisartsen binnen groepspraktijk Blom zijn gedeconventioneerd sinds 1/4/2022. 

Voor een afspraak voor 18u betaalt u € 32,5.

Voor een afspraak na 18u betaalt u € 36,5.

Er zijn technische handelingen waarvoor een meerkost wordt aangerekend. Hierbij worden de conventietarieven gehanteerd.

Voor een huisbezoek betaalt u € 45,5.

Indien verplicht of indien gewenst en mogelijk passen wij de derde betalers regeling toe waardoor sommige patiënten enkel het remgeld betalen.

Bij alle huisartsen kan u betalen met bancontact.

Indien u zich niet tot de praktijkruimte kunt begeven, is er de mogelijkheid tot een huisbezoek. Neem hiervoor contact op met uw psycholoog.

Je kan psychotherapie volgen zowel individueel, als koppel of als gezin. 

Voor een sessie individuele psychotherapie betaal je 60 Euro en deze duurt 50 minuten.
Voor een sessie koppel of gezinspsychotherapie betaal je 75 Euro en deze duurt 1u15 minuten.

Een terugbetaling voor psychotherapie wordt momenteel nog niet door de ziekteverzekering gedekt. Wel bieden de afzonderlijke ziekenfondsen een beperkte terugbetaling.

Je kan via deze link een overzicht vinden van de terugbetalingen die elk ziekenfonds voorziet.

Elke psycholoog bij groepspraktijk Blom is wettelijk erkend en heeft een gespecialiseerde therapieopleiding genoten, of is hiermee bezig.

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

Voor het invullen van allerhande attesten maak je best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Er worden enkel attesten opgesteld die stroken met de waarheid.

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.
Voor adviezen of resultaten kan je op werkdagen van 9u tot 9.20u en van 14u tot 14.20u bij ons terecht tijdens het telefonisch belmoment op 016 23 79 15. Tijdens dit belmoment kunnen we dan even tijd voor je vrijmaken. Het telefonisch belmoment wordt uitgevoerd door de arts die daarna consultatie heeft. Wie wanneer consultatie heeft, kan je opzoeken in de online afspraken agenda.
Voor uitgebreid advies kan je beter een afspraak maken.
Kom je tijdens het belmoment op het antwoord apparaat terecht spreek dan je naam en telefoonnummer duidelijk in, dan bellen we je zo snel mogelijk terug. Dit kan zijn tijdens de consultatie als we even tijd vinden of pas nadien. Het is belangrijk om ons zo te wijzen op het bespreken van binnengekomen resultaten aangezien je uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid draagt voor je gezondheid.
Belangrijk: bel je voor een dringend huisbezoek of een dringende afspraak voor diezelfde dag, bel dan best even voor of na het belmoment naar het telesecretariaat!

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 24 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Alvast bedankt voor uw begrip!



Ik werk als geconventioneerde kinesitherapeute en volg de vaste tarieven vooropgesteld door de overheid.

Ook is het mogelijk om via derdebetalersregeling te werken

Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Hebt u zelf een afspraak online geboekt, dan kan u deze annuleren tot 24u voor de afspraak. Wenst u deze afspraak later te annuleren kan u contact opnemen met ons telesecretariaat op 016 23 79 15.

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 48 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Afspraken die binnen de 48 uur worden geannuleerd zullen aangerekend worden als volgt: 50% bij annulatie 48u- 24u; 100% bij annulatie 24u- 0u.

Alvast bedankt voor uw begrip!

We zijn binnen groepspraktijk Blom nog op zoek naar een psycholoog, een huisarts, een logopedist(e), een podoloog, een psychiater, ... Spreekt onze multidisciplinaire en coöperatieve manier van werken jou aan, neem dan zeker contact met ons op! 

Ook spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Heeft u een interessante (sub-)discipline die we nog missen in ons team of een interessant idee voor onze groepspraktijk? Laat het ons dan weten!
U mag deze spontane sollicitatie richten naar groepspraktijkblom@gmail.com.

E-health

In de gezondheidszorg is het van cruciaal belang dat artsen en andere zorgverleners (huisartsen, ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, enzovoort) toegang hebben tot de juiste patiëntinformatie.

Om dit op een meer geoptimaliseerde en gestructureerde manier te doen, is een elektronische uitwisseling ideaal. De federale overheid is daarom, samen met de zorgsector, een project gestart om het elektronische patiëntendossier nog meer uit te bouwen. Dit grootschalig project kreeg de naam Ehealth.

Mijngezondheid

Mijngezondheid is een online portaal van de federale overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

*medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen (oa. wat op Vitalink staat, zie hieronder);

*informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);

*informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende lotgenoten verenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen

*betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid via Gezondheid & Wetenschap.

Vitalink

Ook de Vlaamse overheid wil het mogelijk maken om zorg- en welzijnsgegevens veilig te delen via elektronische weg. Zij ontwikkelden hiervoor het digitale platform genaamd Vitalink.

Daarop kun u nu al uw vaccinatieschema en binnenkort ook uw medicatieschema terugvinden.

Meer uitleg hierover vind u via www.vitalink.be en via www.patientconsent.be (bij deze laatste wordt uitgelegd hoe je uw elektronische toestemming geeft, of misschien gemakkelijker via dit filmpje).

Zorgteam

Een patiënt wordt thuis vaak bijgestaan door verschillende zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.
Samen vormen zij het zorgteam van de patiënt. Het is belangrijk dat het ziekenhuis bij opname en ontslag dit zorgteam kent.

Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over de zorgverlener van de patiënt en zijn thuissituatie:

-wie is de huisarts,

-wie is de contactpersoon in geval van nood,

-wie is zijn huisapotheker, ...

Het formulier is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.
​Druk het hier af.

Om aan iedereen een zo goed mogelijke behandeling te kunnen garanderen, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Om deze reden vragen wij u om minstens 24u op voorhand uw afspraak te annuleren. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt hiervoor een boete aan te rekenen.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Om aan iedereen een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, verkiezen wij ervoor om ook huisbezoeken te doen.

Voor meer info kan u mij steeds bereiken op 0485 73 33 60.

(Vlaamse Ergotherapeuten Verbond)

- Eerste intake gesprek : 50 euro voor een uur

- behandeling sessie: 25 euro voor een half uur

- adviserende sessie: 50 euro per uur

- Evaluerend gesprek: 25 euro per half uur

Voor ergotherapeutische verstrekkingen zijn er geen terugbetalingen mogelijk, enkel in het geval u een volledig programma gevolgd hebt of op het punt staat te volgen voor een locomotorische en neurologische revalidatie in een gespecialiseerd centrum.

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2 of Covid19) behoort tot de groep van de SARS (Severe Acute Respiratory syndrome) virussen. Tot deze groep behoort ook SARS-CoV dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio’s voor uitbraken zorgde.

HOE KAN IK HET NIEUWE CORONAVIRUS KRIJGEN?

U kan het virus oplopen via een besmet persoon.

Als iemand met het coronavirus hoest of niest, komen er kleine druppeltjes met virus in de lucht. Die kan u inademen.

U kan de druppeltjes ook op uw handen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand u een hand geeft. Of als iemand in uw buurt niest. Als u met uw handen uw ogen, mond, neus of keel aanraakt, kan het virus uw lichaam binnenkomen.

Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij verspreidt. Iemand die niet zo ziek is, verspreidt minder virus. Iemand zonder klachten verspreidt het virus waarschijnlijk niet.

HOE ZIEK WORD IK ALS IK HET NIEUWE CORONAVIRUS KRIJG?

De meeste mensen krijgen milde klachten. Ze zijn binnen een paar dagen weer beter. Soms kan het virus zorgen voor ernstige longontsteking of ziektesymptomen. Er is meer kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus:

 • als u ouder bent
 • als uw afweer minder goed is, bijvoorbeeld door een ziekte of medicijnen
 • als u al een ziekte heeft, bijvoorbeeld diabetes, een chronische hartziekte of longziekte
 • als u een ernstige nierziekte heeft waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
 • als u een in een instelling verblijft
 • als u hiv heeft. (hangt af van de ernst van uw ziekte, uw eigen arts kan u dit vertellen)

Zwangere vrouwen en kinderen horen niet meer tot de risicogroep. Voor meer info over zwangerschap en het coronavirus van de dienst gynaecologie van het Maria Ziekenhuis, klik hier.

WELKE SYMPTOMEN HEEFT IEMAND MET HET NIEUWE CORONAVIRUS?

De symptomen bij het nieuwe coronavirus zijn heel wisselend. Van milde luchtwegklachten, neusverkoudheid, keelpijn (14%), (droge) hoest 68%, moeheid (38%), ophoesten van slijmen (33%), spier- of gewrichtspijn (15%), hoofdpijn (14%), diarree (4%), misselijkheid en braken (5%), tot verhoging of koorts (88%), kortademigheid (19%) en (ernstige) longontsteking.

U krijgt de klachten niet meteen als u het virus heeft. Het duurt meestal 5 tot 6 dagen voordat de klachten beginnen. U kan ook na 2 dagen al klachten krijgen. Het duurt nooit langer dan 14 dagen voordat de klachten beginnen.

Wetenschappers denken nu dat van de 100 mensen die het nieuwe coronavirus hebben:

 • ongeveer 83 milde tot matig ernstige klachten heeft
 • ongeveer 15 mensen ernstig ziek worden
 • 2 mensen overlijden

ZIJN ER MEDICIJNEN TEGEN HET NIEUWE CORONAVIRUS?

Er bestaat momenteel nog geen vaccinatie tegen het coronavirus. Er zijn medicijnen die misschien helpen tegen het coronavirus. Het is nog niet zeker dat deze medicijnen werken. Ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Daarom geven artsen deze medicijnen alleen aan mensen die heel erg ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Daar kunnen zij gevolgd worden en ook zuurstof krijgen.

Als u ziek thuis bent, koorts of pijn hebt slik dan zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter.

Een hoestsiroop verkort de ziekteduur niet maar kan de symptomen wel verzachten.

Slik liever geen ontstekingsremmers (nurofen, ibuprofen, diclofenac, …) . Deze kunnen ernstige bijwerkingen geven.

Overleg bij twijfel met uw huisarts.

Voor algemene adviezen bij volwassenen bij hoesten, klik hier, bij koorts, klik hier.

Voor algemene adviezen bij kinderen bij hoesten, klik hier, bij koorts, klik hier.

WAT KAN IK DOEN OM VERSPREIDING VAN HET NIEUWE CORONAVIRUS TE VOORKOMEN?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
 • Gebruik alcoholgel alleen als er geen kraan of zeep is
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes meteen weg in een gesloten vuilbak
 • Vermijd handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent
 • Werk thuis als dat kan
 • Ga niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn
 • Kinderen worden meestal niet ernstig ziek, maar verspreiden het virus gemakkelijk. Mijd contact tussen kinderen en ouderen.

Deze folder is gebaseerd op informatie van de Belgische overheid (www.info-coronavirus.be, www.sciensano.be) en de Nederlandse overheid (www.rivm.nl, www.thuisarts.nl). Kijk voor de meest recente info op deze websites.