Een team rondom u voor een betere zorg

FAQ

We werken uitsluitend op afspraak, om lange wachttijden te vermijden. Er wordt 20 min per patiënt voorzien.
Uiteraard kan je niet voorzien wanneer je ziek wordt: bij dringende problemen kan je ons steeds dezelfde dag nog contacteren voor een afspraak via het telesecretariaat op 016 23 79 15.
Voor een vlotte, efficiënte en kwaliteitsvolle praktijkvoering is het belangrijk dat je:
- Indien je een afspraak wenst voor twee personen, gelieve dit duidelijk te melden en twee afspraken te reserveren.
- Probeer steeds op tijd te komen, zo niet laat je andere mensen langer wachten. Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Dringend medische zorg nodig tijdens weekavonden, weekends, brug- en feestdagen?

  • Bel altijd eerst naar 1733 (zonaal tarief).
    Do you have an international telecom provider? Please call +32 2 524 98 89.

NIEUWE WACHTREGELING VANAF 7/10 

- wachtdienst start vanaf 18u ipv 19u.

- nieuwe wachtpost: Hendrik Consciencestraat 33, Leuven (naast SPOED van het Heilig Hart ziekenhuis.

- nu ook tijdens de weekavonden/-nachten (niet enkel tijdens de weekends, feestdagen, brugdagen zoals voordien).

Meer informatie kan u terugvinden op www.wachtpostleuven.be

Wij hebben voorlopig geen afspraken voor vertegenwoordigers voorzien. Gelieve GEEN afspraak te boeken op de gewone consultaties. U mag altijd informatie/staaltjes doorsturen via de post of via ons e-mail adres.

Huisbezoeken kunnen alleen telefonisch worden aangevraagd via het telesecretariaat op 016 23 79 15. Gelieve indien mogelijk het huisbezoek vóór 11u aan te vragen. Huisbezoeken worden gereserveerd voor deze patiënten die owv gezondheidsproblemen niet zelf naar de praktijk kunnen komen. Wij willen je motiveren om zoveel mogelijk zelf langs te komen: de omstandigheden voor onderzoek en behandeling zijn immers optimaal binnen de praktijkruimte.

Wij komen enkel op huisbezoek binnen een straal van 20 min. fietsafstand rondom de praktijk.

Wat zijn de voordelen?

• Al uw medische gegevens worden op dezelfde plaats verzameld, zo kan uw medische toestand beter opgevolgd worden.

• Nutteloze onderzoeken en dubbele handelingen worden beperkt.

• Doorverwijzingen naar andere zorgverleners en de uitwisseling van gegevens loopt eenvoudiger.

• Naast acute en chronische zorg, zal uw arts ook de preventieve aspecten van uw gezondheid

bewaken (vaccinaties, uitstrijkjes, bloedonderzoek, ...).

• U krijgt 30% extra terugbetaald door uw ziekenfonds voor een raadpleging bij uw huisarts.

• De toelage voor een avondconsultatie (na 18u) wordt volledig terugbetaald door uw ziekenfonds.

Wat moet U doen?

De eerste raadpleging van elk kalenderjaar, zal uw arts aanbieden uw GMD te openen of te vernieuwen. Een GMD blijft 1 jaar geldig. Om uw GMD niet te laten vervallen, is het best dat u uw GMD elk kalenderjaar vernieuwt.

Hoe zit het met groepspraktijken?

Groepspraktijk Blom staat officieel geregistreerd als groepspraktijk. Dit wil zeggen dat elk ziekenfonds weet dat Dr Spaey,Dr Mannaerts en Dr Wesemael deel uitmaken van dezelfde praktijk. Bijgevolg zal U bij alle artsen van dezelfde voordelen kunnen genieten. Indien u uw GMD opent bij de ene arts, gelden dezelfde voordelen dus wanneer u op consultatie komt bij de andere arts.

Vanaf juli 2016 zullen wij uw GMD elektronisch verlengen via uw ziekenfonds. U hoeft geen extra som of klevertje meer te voorzien. Wij vragen u wel uw identiteitskaart mee te brengen tijdens elke consultatie.

Alle vaste huisartsen binnen groepspraktijk Blom zijn gedeconventioneerd sinds 1/4/2022. 

Voor een afspraak voor 18u betaalt u € 38.

Voor een afspraak na 18u betaalt u € 42,5.

Er zijn technische handelingen waarvoor een meerkost wordt aangerekend. Hierbij worden de conventietarieven gehanteerd.

Voor een huisbezoek betaalt u € 52.

Indien mogelijk passen wij de derde betalers regeling toe waardoor patiënten enkel het remgeld en supplement betalen.

Bij alle huisartsen kan u betalen met bancontact of Payconiq.

Indien u zich niet tot de praktijkruimte kunt begeven, is er de mogelijkheid tot een huisbezoek. Neem hiervoor contact op met uw psycholoog.

Je kan psychotherapie volgen zowel individueel, als koppel of als gezin. 

Voor een sessie individuele psychotherapie betaal je 70 Euro en deze duurt 50 minuten.
Voor een sessie koppel of gezinspsychotherapie betaal je 85 Euro en deze duurt 1u15 minuten.

Een terugbetaling voor psychotherapie wordt momenteel nog niet door de ziekteverzekering gedekt. Wel bieden de afzonderlijke ziekenfondsen een beperkte terugbetaling.

Je kan via deze link een overzicht vinden van de terugbetalingen die elk ziekenfonds voorziet.

Elke psycholoog bij groepspraktijk Blom is wettelijk erkend en heeft een gespecialiseerde therapieopleiding genoten, of is hiermee bezig.

Wij leveren geen voorschriften af op telefonische aanvraag. Tijdens de consultaties worden voldoende voorschriften meegegeven tot het moment dat er terug een medisch onderzoek nodig is en de behandeling al dan niet zal bijgestuurd worden.

Voor het invullen van allerhande attesten maak je best een afspraak, hiervoor is immers tijd nodig voor inzage in het dossier. Er worden enkel attesten opgesteld die stroken met de waarheid.

Een teveel aan telefoons tijdens de raadpleging is storend zowel voor arts als patiënt.
Voor adviezen of resultaten kan je op werkdagen van 9u tot 9.20u en van 14u tot 14.20u bij ons terecht tijdens het telefonisch belmoment op 016 23 79 15. Tijdens dit belmoment kunnen we dan even tijd voor je vrijmaken. Het telefonisch belmoment wordt uitgevoerd door de arts die daarna consultatie heeft. Wie wanneer consultatie heeft, kan je opzoeken in de online afspraken agenda.
Voor uitgebreid advies kan je beter een afspraak maken.
Kom je tijdens het belmoment op het antwoord apparaat terecht spreek dan je naam en telefoonnummer duidelijk in, dan bellen we je zo snel mogelijk terug. Dit kan zijn tijdens de consultatie als we even tijd vinden of pas nadien. Het is belangrijk om ons zo te wijzen op het bespreken van binnengekomen resultaten aangezien je uiteindelijk zelf de eindverantwoordelijkheid draagt voor je gezondheid.
Belangrijk: bel je voor een dringend huisbezoek of een dringende afspraak voor diezelfde dag, bel dan best even voor of na het belmoment naar het telesecretariaat!

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 24 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Alvast bedankt voor uw begrip!Wij zijn als kinesisten gedeconventioneerd omdat de tarieven opgelegd door het RIZIV en de mutualiteiten niet haalbaar zijn voor ons om de zorg te bieden die wij willen leveren. We zijn vastbesloten om hoogwaardige zorg te bieden, inclusief exclusieve één-op-één kinesitherapie, snelle doorverwijzing en samenwerking met andere zorgverleners, zodat we uw problemen zo snel en efficiënt mogelijk kunnen oplossen. We blijven up-to-date door voortdurende bijscholing, zodat we voor u het best mogelijke revalidatieplan kunnen opstellen en tijdig kunnen bijsturen.

Als gevolg hiervan zal de totale kost van uw revalidatie lager uitvallen, maar we zijn er ook van overtuigd dat u een optimale zorg zult ontvangen die gericht is op preventie voor de toekomst. We streven ernaar om u te helpen niet alleen van uw huidige problemen af te komen, maar ook om u te helpen uw algehele gezondheid en welzijn te verbeteren op lange termijn.

Indien je niet tijdig op de consultatie kan zijn, gelieve dan te annuleren, ten laatste 1 uur voor de geplande afspraak. Op deze manier kunnen wij andere mensen verder helpen.

Hebt u zelf een afspraak online geboekt, dan kan u deze annuleren tot 24u voor de afspraak. Wenst u deze afspraak later te annuleren kan u contact opnemen met ons telesecretariaat op 016 23 79 15.

Om u een goede dienstverlening te kunnen verzekeren, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Daarom vragen wij u om minstens 48 uur op voorhand uw afspraak te annuleren.

Afspraken die binnen de 48 uur worden geannuleerd worden ook betaald buiten bij ziekte

Alvast bedankt voor uw begrip!

We zijn binnen groepspraktijk Blom nog op zoek naar een psycholoog, een huisarts, een logopedist(e), een podoloog, een psychiater, ... Spreekt onze multidisciplinaire en coöperatieve manier van werken jou aan, neem dan zeker contact met ons op! 

Ook spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Heeft u een interessante (sub-)discipline die we nog missen in ons team of een interessant idee voor onze groepspraktijk? Laat het ons dan weten!
U mag deze spontane sollicitatie richten naar groepspraktijkblom@gmail.com.

E-health

In de gezondheidszorg is het van cruciaal belang dat artsen en andere zorgverleners (huisartsen, ziekenhuizen, specialisten, verpleegkundigen, enzovoort) toegang hebben tot de juiste patiëntinformatie.

Om dit op een meer geoptimaliseerde en gestructureerde manier te doen, is een elektronische uitwisseling ideaal. De federale overheid is daarom, samen met de zorgsector, een project gestart om het elektronische patiëntendossier nog meer uit te bouwen. Dit grootschalig project kreeg de naam Ehealth.

Mijngezondheid

Mijngezondheid is een online portaal van de federale overheid, ook wel "Personal Health Viewer" genoemd. Dit portaal geeft u een zicht op uw gezondheidsgegevens via één enkele toegangspoort. Het gaat om:

*medische informatie die zorgverleners (uw huisarts, uw artsen in het ziekenhuis, uw apotheker …) elektronisch bewaren en delen (oa. wat op Vitalink staat, zie hieronder);

*informatie van uw ziekenfonds (bijv. over terugbetalingen) en van overheidsinstellingen (bijv. registratie van orgaandonatie);

*informatie over patiëntenverenigingen via de website van het Vlaams Patiëntenplatform (VPP) en over de verschillende lotgenoten verenigingen die bestaan rond specifieke aandoeningen

*betrouwbare, verstaanbare informatie over ziekte en gezondheid via Gezondheid & Wetenschap.

Vitalink

Ook de Vlaamse overheid wil het mogelijk maken om zorg- en welzijnsgegevens veilig te delen via elektronische weg. Zij ontwikkelden hiervoor het digitale platform genaamd Vitalink.

Daarop kun u nu al uw vaccinatieschema en binnenkort ook uw medicatieschema terugvinden.

Meer uitleg hierover vind u via www.vitalink.be en via www.patientconsent.be (bij deze laatste wordt uitgelegd hoe je uw elektronische toestemming geeft, of misschien gemakkelijker via dit filmpje).

Zorgteam

Een patiënt wordt thuis vaak bijgestaan door verschillende zorgverleners, hulpverleners en mantelzorgers.
Samen vormen zij het zorgteam van de patiënt. Het is belangrijk dat het ziekenhuis bij opname en ontslag dit zorgteam kent.

Het zorgteamformulier bevat praktische gegevens over de zorgverlener van de patiënt en zijn thuissituatie:

-wie is de huisarts,

-wie is de contactpersoon in geval van nood,

-wie is zijn huisapotheker, ...

Het formulier is eigendom van de patiënt die het thuis bewaart en meeneemt bij elke opname.
​Druk het hier af.

Om aan iedereen een zo goed mogelijke behandeling te kunnen garanderen, vragen wij u tijdig te verwittigen indien u uw afspraak niet kan nakomen. Om deze reden vragen wij u om minstens 24u op voorhand uw afspraak te annuleren. Wanneer dit niet gebeurt zijn wij genoodzaakt hiervoor een boete aan te rekenen.

Alvast bedankt voor uw begrip!

Om aan iedereen een zo goed mogelijke zorg te kunnen verlenen, verkiezen wij ervoor om ook huisbezoeken te doen.

Voor meer info kan u mij steeds bereiken op 0485 73 33 60.