Een team rondom u voor een betere zorg

Visie

GROEPSPRAKTIJK BLOM: EEN TEAM RONDOM U VOOR EEN BETERE ZORG.

Waarom Blom? blóm n ( -s, -) Bloem, Bloesem (IJslands). In groepspraktijk Blom wordt gezondheidszorg georganiseerd volgens het metafoor van de bloem. De zorgverstrekkers zijn de bloemblaadjes rondom de patiënt die centraal staat.

HET ZORGLANDSCHAP VERANDERT SNEL.

De vergrijzing, sneller ontslag uit het ziekenhuis en inspanningen om langer thuis te kunnen wonen, vragen een nieuwe aanpak van de zorgverlening.

Om aan die uitdagingen het hoofd te bieden, werken in groepspraktijk BLOM verschillende zorgverleners samen onder één dak. We erkennen dat zowel lichamelijke, psychische als sociale aspecten aan gezondheid bijdragen en zetten ons als gelijkwaardige disciplines in om u de best mogelijke zorgen te geven, zowel preventief als behandelend. We willen de drempel naar gezondheidszorg zo laag mogelijk maken en engageren ons voor uw globale gezondheid door op een vriendelijke, inlevende en respectvolle manier om te gaan met u en met elkaar. Door bijstand in raad en daad geven we een betere ondersteuning waarbij u goed geïnformeerd beslissingen kan nemen en de verantwoordelijkheid voor uw gezondheid kan opnemen. Onze open structuur garandeert steeds uw keuzevrijheid van zorgverstrekker.

Door als team te werken op een gestructureerde en efficiënte manier, kunnen we onze patiënten beter helpen en zelf een goede werk/privé balans nastreven. Door de continuïteit die onze groepspraktijk biedt, kunnen we steeds blijven bijleren en elkaars kwaliteiten aanvullen. Kortom, een professionele en kwaliteitsvolle zorg door een tevreden en bevlogen team.