Dr. Burvenich

Dr. Ruben Burvenich is omwille van familiale redenen sporadisch aanwezig in de praktijk. Zijn volgende actieve periode is van midden september tot midden oktober 2023. Hij zal extra werkuren opnemen op dinsdagen om zijn afwezigheid te compenseren.

Hij zal, wegens verhuis naar het buitenland, zijn activiteit in Huisartsenpraktijk Blom afronden in de loop van 2024.

Bij deze gelegenheid dankt hij heel oprecht alle patiënten voor hun vertrouwen en tevens de collega’s voor de aangename samenwerking de afgelopen jaren.