Een team rondom u voor een betere zorg

Lien Beckers

verpleegkundigenblom@gmail.com
0497 19 81 23

Verpleegkundige

Beste patienten

Kom je voor

  • Een bloedafname
  • Het plaatsen van een vaccin
  • Verzorging van een wonde
  • Een inspuiting
  • Oorproppen verwijderen
  • Behandeling van wratten

Dan kan je terecht bij onze verpleegkundige

Verder kan je ook bij haar terecht voor

  • Een preventieconsult of bespreking algemene gezondheid
  • Opvolging en educatie chronische aandoeningen (zoals diabetes, hartfalen, nierinsuffiecientie)
  • Bespreking voortijdige zorgplanning

De kosten voor deze verpleegkundige zorgen worden gedragen door uw mutualiteit. Hiervoor werken we dan volgens het derdebetalerssysteem.

Je kan telefonisch of online via de website een afspraak maken.


Contact / Hoe bereiken

telnr: 016 23 79 15

Website: