Een ergotherapeute vanaf juni 2018!

Vanaf juni 2018 zal Nele Demonie ons team versterken. Ze is ergotherapeute en verpleegkundige.

Nele werkt ook in het Woon- en Zorg Centrum De Wingerd.

Als ergotherapeute tracht ze de autonomie van de cliënt te bevorderen zodat hij/zij een zo kwalitatief mogelijk leven kan leiden. Dit op vlak van hun leefsituatie, werksituatie, leersituatie en ontspanningssituatie. Waarbij de ergotherapeut aan de hand van activiteiten/handelingen tracht het functioneren terug te winnen, te verbeteren en/ of het in stand houden.

Nele Demonie richt zich als ergotherapeute meer op volgende doelgroepen nl.:

  • Ouderen die langer thuis willen wonen
  • Valpreventie (aan het volgen opleiding expertise persoon valpreventie ouderen)
  • Personen met dementie (zowel ouderen als jonge personen)
  • Personen met niet aangeboren hersenletsel

Meer info over Nele vind je op de team pagina en de FAQ pagina.