Corona-update: online afspraken momenteel niet mogelijk

Belangrijke update:

Gezien omstandigheden (Corona virus) Geen mogelijkheden tot online afspraken. Bij dringende vragen/problemen best bellen!

Niet dringende zaken kunnen zonodig overbrugd worden via email huisartsenblom@gmail.com.

Voor alle informatie over het Coronavirus verwijzen we jullie naar volgende website. Wij verzamelen alle informatie op onze website op een speciale pagina