Een team rondom u voor een betere zorg

WAT DOEN ALS IK MISSCHIEN BESMET BEN?

  Moet u hoesten, niezen, heeft u keelpijn, een grieperig gevoel, koorts (>38°C), pijn op de borstkas of kan u moeilijk ademen dan heeft u misschien het coronavirus, maar het kan ook een andere ziekte zijn. Testen is niet nodig, momenteel gebeuren enkel testen bij mensen die in de zorg werken of die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis.

  Ga niet naar uw huisarts, ga niet naar spoed. BLIJF THUIS! klik hier

  Bel met uw huisarts, die kent uw medische voorgeschiedenis en weet welke medicijnen u gebruikt, samen met u wordt er ingeschat welke stappen dienen te worden genomen. Wanneer na een telefonische inschatting klinisch onderzoek noodzakelijk blijkt zal u door uw huisarts worden verwezen naar een triageplaats waar een arts in beschermende kledij u zal onderzoeken.

  Kreeg u reeds advies van uw huisarts maar wordt u zieker of kortademiger, bel dan opnieuw naar uw huisarts of de wachtdoende arts.

  Heeft u ernstige luchtwegklachten waarbij een opname in het ziekenhuis waarschijnlijk is neem dan zo snel mogelijk contact op met uw huisarts, de wachtarts of 112.

  MIJN HUISARTS ADVISEERT DAT IK IN THUISISOLATIE MOET GAAN

  Klik hier

  Als uw huisarts bevestigt dat u mogelijks corona heeft, dan moet u in thuisisolatie tot alle symptomen volledig verdwenen zijn. Ga niet naar uw werk, school of de kinderopvang. Door thuis te blijven voorkomt u dat u anderen besmet.

  • Blijf thuis en isoleer u zo veel mogelijk, zelfs van uw familie, zelfs om te slapen
  • Ga niet naar werk, school of een openbare plaats, thuiswerken mag wel
  • Weiger onnodig bezoek en beperk lichamelijk contact
  • Gebruik papieren zakdoekjes, werp deze na 1x gebruik in een gesloten vuilnisbak
  • Bedek uw mond met een papieren zakdoek of uw elleboogholte als u hoest of niest
  • Was uw handen zo vaak mogelijk met water en zeep
  • Was uw handen steeds als u heeft gehoest of geniest en na het snuiten van uw neus
  • Volg uw symptomen op, neem 2x per dag uw koorts.
  • Als uw klachten verergeren (moeilijker ademen, druk op borstkas, extreme vermoeidheid bij beperkte inspanning, koorts die niet daalt op paracetamol, …) of als u twijfelt, neem contact op met uw huisarts.

  Heeft u 24 uur geen klachten meer? Dan mag u weer naar buiten, naar uw werk, naar school.

  ZIJN ER MEDICIJNEN TEGEN HET NIEUWE CORONAVIRUS?

  Er bestaat momenteel nog geen vaccinatie tegen het coronavirus. Er zijn medicijnen die misschien helpen tegen het coronavirus. Het is nog niet zeker dat deze medicijnen werken. Ze kunnen ernstige bijwerkingen hebben. Daarom geven artsen deze medicijnen alleen aan mensen die heel erg ziek zijn en in het ziekenhuis liggen. Daar kunnen zij gevolgd worden en ook zuurstof krijgen.

  Als u ziek thuis bent, koorts of pijn hebt slik dan zo nodig paracetamol volgens de bijsluiter.

  Een hoestsiroop verkort de ziekteduur niet maar kan de symptomen wel verzachten.

  Slik liever geen ontstekingsremmers (nurofen, ibuprofen, diclofenac, …) . Deze kunnen ernstige bijwerkingen geven.

  Overleg bij twijfel met uw huisarts.

  Voor algemene adviezen bij volwassenen bij hoesten, klik hier, bij koorts, klik hier.

  Voor algemene adviezen bij kinderen bij hoesten, klik hier, bij koorts, klik hier.

  WAT KAN IK DOEN OM VERSPREIDING VAN HET NIEUWE CORONAVIRUS TE VOORKOMEN?

  De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

  • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
  • Gebruik alcoholgel alleen als er geen kraan of zeep is
  • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
  • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan
  • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes meteen weg in een gesloten vuilbak
  • Vermijd handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
  • Hou 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent
  • Werk thuis als dat kan
  • Ga niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn
  • Kinderen worden meestal niet ernstig ziek, maar verspreiden het virus gemakkelijk. Mijd contact tussen kinderen en ouderen.

  Deze folder is gebaseerd op informatie van de Belgische overheid (www.info-coronavirus.be, www.sciensano.be) en de Nederlandse overheid (www.rivm.nl, www.thuisarts.nl). Kijk voor de meest recente info op deze websites.