Een team rondom u voor een betere zorg

HEB IK HET CORONA VIRUS?

Het nieuwe coronavirus (SARS-CoV-2 of Covid19) behoort tot de groep van de SARS (Severe Acute Respiratory syndrome) virussen. Tot deze groep behoort ook SARS-CoV dat in 2003 wereldwijd in verschillende regio’s voor uitbraken zorgde.

HOE KAN IK HET NIEUWE CORONAVIRUS KRIJGEN?

U kan het virus oplopen via een besmet persoon.

Als iemand met het coronavirus hoest of niest, komen er kleine druppeltjes met virus in de lucht. Die kan u inademen.

U kan de druppeltjes ook op uw handen krijgen. Bijvoorbeeld als iemand u een hand geeft. Of als iemand in uw buurt niest. Als u met uw handen uw ogen, mond, neus of keel aanraakt, kan het virus uw lichaam binnenkomen.

Hoe zieker iemand is, hoe meer virus hij of zij verspreidt. Iemand die niet zo ziek is, verspreidt minder virus.

HOE ZIEK WORD IK ALS IK HET NIEUWE CORONAVIRUS KRIJG?

De meeste mensen krijgen milde klachten. Ze zijn binnen een paar dagen weer beter. Soms kan het virus zorgen voor ernstige longontsteking of ziektesymptomen. Er is meer kans om ernstig ziek te worden door het coronavirus:

 • als u ouder bent
 • als uw afweer minder goed is, bijvoorbeeld door een ziekte of medicijnen
 • als u al een ziekte heeft, bijvoorbeeld diabetes, een chronische hartziekte of longziekte
 • als u een ernstige nierziekte heeft waarvoor bijvoorbeeld dialyse nodig is
 • als u een in een instelling verblijft
 • als u hiv heeft. (hangt af van de ernst van uw ziekte, uw eigen arts kan u dit vertellen)

Zwangere vrouwen en kinderen horen niet meer tot de risicogroep. 

WELKE SYMPTOMEN HEEFT IEMAND MET HET NIEUWE CORONAVIRUS?

De symptomen bij het nieuwe coronavirus zijn heel wisselend. Van milde luchtwegklachten, neusverkoudheid, keelpijn (14%), (droge) hoest 68%, moeheid (38%), ophoesten van slijmen (33%), spier- of gewrichtspijn (15%), hoofdpijn (14%), diarree (4%), misselijkheid en braken (5%), tot verhoging of koorts (88%), kortademigheid (19%) en (ernstige) longontsteking.

U krijgt de klachten niet meteen als u het virus heeft. Het duurt meestal 5 tot 6 dagen voordat de klachten beginnen. U kan ook na 2 dagen al klachten krijgen. Het duurt nooit langer dan 14 dagen voordat de klachten beginnen.

Wetenschappers denken nu dat van de 100 mensen die het nieuwe coronavirus hebben:

 • ongeveer 83 milde tot matig ernstige klachten heeft
 • ongeveer 15 mensen ernstig ziek worden
 • 2 mensen overlijden

WAT KAN IK DOEN OM VERSPREIDING VAN HET NIEUWE CORONAVIRUS TE VOORKOMEN?

De belangrijkste maatregelen die u kunt nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel.

 • Was uw handen vaak met water en zeep. Maak ze droog met een papieren handdoekje. Gooi dit weg.
 • Gebruik alcoholgel alleen als er geen kraan of zeep is
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog
 • Raak zo min mogelijk uw ogen, neus en mond aan
 • Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten. Gooi de zakdoekjes meteen weg in een gesloten vuilbak
 • Vermijd handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
 • Hou 1,5 meter afstand van anderen als u buiten bent
 • Werk thuis als dat kan
 • Ga niet naar plekken waar veel mensen bij elkaar zijn
 • Kinderen worden meestal niet ernstig ziek, maar verspreiden het virus gemakkelijk. Mijd contact tussen kinderen en ouderen.

Deze folder is gebaseerd op informatie van de Belgische overheid (www.info-coronavirus.be, www.sciensano.be) en de Nederlandse overheid (www.rivm.nl, www.thuisarts.nl). Kijk voor de meest recente info op deze websites.

Voor meer informatie kan u terecht op www.info-coronavirus.be