Nele Demonie

Ergotherapeut

Sinds begin 2017 ben ik afgestudeerd als ergotherapeut aan de PXL te Hasselt. Alvorens ik aan deze studie begonnen ben, heb ik het diploma verpleegkunde aan de KHLeuven behaald.

Tijdens mijn studies ergotherapie heb ik de combinatie gemaakt studeren en werken. Waarbij ik tijdens deze periode gewerkt heb in het Woon- en Zorg Centrum De Wingerd. Hier heb ik heel wat ervaring en kennis opgedaan over de doelgroep personen met dementie.

Sinds eind 2017 heb ik de beslissing genomen om beide te blijven combineren, waarbij ik als zelfstandige ergotherapeut begonnen ben.

Als ergotherapeut tracht ik de autonomie van de cliënt te bevorderen zodat hij/zij een zo kwalitatief mogelijk leven kan leiden. Dit op vlak van hun leefsituatie, werksituatie, leersituatie en ontspanningssituatie.

Waarbij de ergotherapeut aan de hand van activiteiten/handelingen tracht het functioneren terug te winnen, te verbeteren en/ of het in stand houden.

Ik richt mij als ergotherapeut meer op volgende doelgroepen nl.:

  • Ouderen die langer thuis willen wonen
  • Valpreventie (aan het volgen opleiding expertise persoon valpreventie ouderen)
  • Personen met dementie (zowel ouderen als jonge personen)
  • Personen met niet aangeboren hersenletsel

Tijdens de therapieën tracht ik eerst het handelingsprobleem te bekomen adhv een intake – gesprek. Vervolgens zal er een adviserende of behandelende sessie volgen waarbij ik ga werken aan het handelingsprobleem. Als laatste gaan we dit alles evalueren tijdens een laatste sessie.

Tijdens de sessies trachten we zoveel mogelijk samen te werken om de gekende doelen te bereiken.

Contact / Hoe bereiken

Mail ergotherapeutenblom@gmail.com
Bel 0473 24 51 32

Wachtdienst


Dokter van wacht: Bel 1733!
Weekdagen: van 19u - 8u
Weekends: van vrijdag 19u - maandag 8u
Brug- en feestdagen: avond voordien 19u - ochtend nadien 8u
Weekends en feestdagen ook via www.w8post.be

Noodgevallen


Bij een levensbedreigende situatie bel 112 !

Contactgegevens


Groepspraktijk Blom cvba
Naamsesteenweg 155, 3001 Heverlee
groepspraktijkblom@gmail.com