Een team rondom u voor een betere zorg

Lene Blockhuys

psychologenblom@gmail.com
0456 18 01 71

Psycholoog

In 2015 studeerde ik af als Master in de klinische psychologie aan de KU Leuven. Na mijn studies maakte ik de reis van mijn leven. De indrukken waren zo verrijkend, dat de geplande 6 maanden, er 16 werden. Het werd een wereldreis, die mijn holistische kijk op de mens en zijn psyche vorm gaf.

Eens terug in België, deed ik ervaringen op als psycholoog bij Fordulas (de Forensische jongerenpsychiatrie in UPC Kortenberg) en als contextbegeleider regio Leuven. In 2018 kreeg ik de kans om eerstelijnspsychologische hulp voor kinderen en jongeren mee vorm te geven in het Vlaamse hulpverleningslandschap. Tot op de dag van vandaag werken we hard om psychologische hulp zo laagdrempelig mogelijk te maken. Dit combineer ik met mijn baan als klinisch psycholoog bij Blom, waarbij ik me ter beschikking stel van jouw therapeutisch proces.

Doorheen de jaren verdiepte ik me verder aan de hand van verschillende thematische opleidingen (trauma, eerstelijnspsychologie, Geweldloos verzet, …).
In 2020 startte ik een opleiding Acceptance & Commitment Therapy (ACT), een tak binnen de Cognitieve gedragstherapie, die richtinggevend is onze sessies. Binnenkort volg ik een lichaamsgerichte benadering die ‘spreken over’ overstijgt. In september 2021 start ik eveneens een Postgraduaat opleiding tot integratief psychotherapeut in de interactionele vormgeving.

Hoe ik werk? Mijn opleidingen en persoonlijke achtergrond hebben gemaakt dat mijn stijl ‘eclectisch’ is, wat wil zeggen dat ik allerlei technieken vanuit verschillende stroming in zet in onze gesprekken. Dit maakt dat ik vraaggericht met jou aan de slag ga, vanuit een cliëntgerichte basishouding.

Binnen onze groepspraktijk in Heverlee, bied ik individuele begeleiding aan jongeren, (jong)volwassenen, koppels en het gezin.

Ik spreek vlot Engels en Nederlands.

Contact opnemen kan via e-mail (voorkeur) of telefonisch.
Spreek gerust een voicemail in, dan bel ik u zo snel mogelijk terug.

Ik ben geregistreerd bij de Psychologencommissie (erkenningsnummer 922117816).
Ik beschikt over het visum voor Klinische psychologie (visumnummer: 262764) en ben lid van de Belgische Federatie van Psychologen (BFP).After I finished my Master's degree in clinical psychology at KU Leuven in 2015, I felt like I wasent in the right place yet to start working as a psychologist. So, I decided to travel and it turned out to be the trip of a lifetime. The 16 month journey was so enriching, it shaped my holistic view of man and his psyche. Once back in Belgium, I gained experience as a psychologist in several domains.

I worked as a psychologist at Fordulas (the Forensic Youth Psychiatry in UPC Kortenberg) and as a family worker in Leuven. In 2018, I got the chance to help shape first-line psychological care for children and adolescents in Flanders. To this day, we work hard to make psychological help as accessible as possible. This I combine with my job as a clinical psychologist at Blom, where I put myself at the disposal of your therapeutic process.

Over the years I have deepened my knowledge through various thematic trainings (trauma, first line psychology, Nonviolent Resistance, ...).
In 2020 I started a training in Acceptance & Commitment Therapy (ACT), a branch within Cognitive Behavioral Therapy, which guides our sessions. Soon, I will be following a body-centered approach that transcends "speaking about". In September 2021 I will also start a Postgraduate training as an integrative psychotherapist.

How I work? My training and personal background have made my style 'eclectic', which means that I use all kinds of techniques from different psychological movements in our sessions. This means that I work with you in a question-oriented way, from a client-oriented basic attitude.

Within our group practice in Heverlee, I offer individual counseling to adolescents, (young) adults, couples and families.
Sessions can be given in English and Dutch.
I offer online sessions as well as face to face sessions in Heverlee.

You can contact me by email or telephone. Preferably by e-mail. Please leave a message on my voicemail and I will call you back as soon as possible.

I am registered at the Psychologists Commission (recognition number 922117816).
I have a visa for clinical psychology (visa number: 262764) and I am a member of the Belgian Federation of Psychologists (BFP).

Contact / Hoe bereiken